Zawód nauczyciel wczoraj i dziś

Współczesna edukacja przeszła wiele radykalnych zmian. Niegdyś nauczyciel był nieocenionym autorytetem i wzorem godnym naśladowania. Jego wiedza opierała się na latach studiów, gromadzeniu trudnodostępnej wiedzy. Studia były przywilejem, a zawód nauczyciela pełnił ważną rolę w społeczeństwie. Dziś jest zupełnie inaczej – na studia może iść niemal każdy, a Internet stał się głównym źródłem wiedzy młodego pokolenia. Warto więc zadać sobie pytanie: jaka tak naprawdę jest rola współczesnego nauczyciela?

Współczesne wyzwania

Czasy gdy nauczyciel był niedoścignionym wzorem dawno już minęły. Współczesna młodzież znajduje autorytety w Internecie i massmediach. Nauczyciel coraz częściej traktowany jest bez szacunku. Nie oznacza to oczywiście, że jego obecność nie ma dla rozwoju uczniów żadnego znaczenia. Z funkcji autorytarnej nauczyciel spadł do funkcji zwykłego animatora. Obecnie może jedynie wspomagać, motywować, ponaglać i ukazywać nowe perspektywy. Funkcja animatora jest z pewnością o wiele trudniejsza. Współczesny nauczyciel musi borykać się z coraz to nowszymi wyzwaniami edukacyjnymi. Brak elastyczności przekłada się na brak efektów nauczania. Nieciekawy nauczyciel przekładający jedynie suchą wiedzę z pewnością nie zainspiruje współczesnych uczniów, nie będzie dla nich partnerem do dyskusji i nie będzie w stanie przekazać im autentycznych wzorców. Współczesnym wyzwaniem jest znaleźć z uczniem wspólny język, zdobyć jego zaufanie i szacunek. Niestety udaje się to jedynie nielicznym (przeważnie dość młodym) nauczycielom.

Internet kontra nauczyciel

Nie ulega żadnej wątpliwości że Internet stał się dla uczniów cennym źródłem informacji. Wiadomości których nie otrzyma w domu czy w szkole z pewnością znajdują się na forach internetowych czy stronach WWW. Należy zadać sobie tylko jedno pytanie: czy owe informacje i treści są dla ucznia dobre? Okazuje się, że niekoniecznie. Dowodem mogą być wpisy na młodzieżowych forach. Na z pozoru proste (dla dorosłych) pytanie udzielane są bardzo różne, czasem przerażające odpowiedzi. Dotyczy to przede wszystkim zagadnień o charakterze społecznym. Warto zdać sobie sprawę z faktu, że jeśli rodzice i nauczyciele nie zainteresują młodzieży, nie przekażą im właściwych wzorców i nie udzielą prawidłowych odpowiedzi, wówczas zrobi to za nich wyszukiwarka Google. Zatem główną rolą współczesnego nauczyciela nie jest tylko przekazywanie suchej wiedzy, ale także kreowanie właściwych postaw społecznych i udzielanie odpowiedzi na najtrudniejsze pytania (które wcale nie muszą być wiodącym tematem lekcji).

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.
O Marek Falkowski 672 artykuły
Marek Falkowski – Specialist in the field of new technologies and IT security. Author of numerous opinion-forming articles about politics, business and technology. In his daily life he implements IT solutions for the public administration. Expert in the field of data protection with particular focus on personal data and classified information.