Regulamin

Klub Literacki – mydrea.ms jest portalem internetowym  – zwanym dalej „Serwisem” lub „Portalem”.
Użytkownicy mogą min.:
– publikować własne artykuły
– wyrażać opinie i poglądy

Korzystanie z Portalu łączy się z wyrażeniem zgody na Warunki Użytkowania (zwane dalej „Regulaminem„). Zasady te mają zastosowanie niezależnie od tego czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem („Użytkownik”) czy nie.

Jeśli chcesz korzystać  z funkcjonalności Portalu, przeczytaj poniższy Regulamin.
Regulamin ustala zasady użytkowania serwisu oraz twojego członkostwa w Klubie Literackim – mydrea.ms

Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu, Użytkownicy muszą śledzić aktualność Regulaminu na Portalu.

Pamiętaj !!!
Ostrożnie dobieraj informacje jakie zamieszczasz na Portalu. Fotografie nie mogą zawierać przemocy ani obraźliwych treści w jakimkolwiek temacie. Informacje opublikowane przez innych Użytkowników  nie mogą zawierać niedokładnych, niestosownych lub obraźliwych materiałów – Portal nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia i usunięcia wszelkiej aktywności, ograniczenia, zawieszenia lub odmowy dostępu do całej strony lub jakiejkolwiek jej części z lub bez powodu w każdej chwili, bez konieczności informowania Cię o tym.

Regulamin
Zasady Użytkowania

1. Postanowienia ogólne

a) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z kont dla użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) w Klubie Literackim – mydrea.ms
b) Portal służy do :
– publikacji artykułów
– wyrażania opinii i poglądów

c) Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu korzystać mogą tylko osoby zarejestrowane („Użytkownicy zarejestrowani”) – w zakresie na jaki pozwala funkcjonalność konta lub usługi.

d) Znaczenie użytych w Regulaminie zwrotów:
awatar – obraz reprezentujący wizualnie Użytkownika
komentarz – forma wypowiedzi Użytkownika w Serwisie w ramach jego systemu komentarzy do artykułów, zdjęć, filmów czy blogów. Komentarze mogą być publikowane w postaci tekstowej oraz multimedialnej.
konto użytkownika – wydzielone dla danego Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, gdzie zbierane i prezentowane są informacje dotyczące danego Użytkownika. Konto Użytkownika może zawierać Materiały publikowane lub udostępniane przez Użytkownika.
materiały – wszelkie teksty, informacje, artykuły, komentarze, zdjęcia, filmy, pliki muzyczne, komentarze, wpisy, posty oraz inne treści zamieszczone przez Użytkownika w formie elektronicznej.
materiały reklamowe – materiały zawierające treści reklamowe/marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych.
nadużycie – wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami.
nieautoryzowany dostęp – Użytkownik, który korzysta z Konta, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych lub korzysta z jakichkolwiek zasobów Serwisu, nie posiadając do tego uprawnień.
partner marketingowy – Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Serwisie lub wiadomościach wysyłanych do Użytkowników.
portal (zwany również serwisem) – zbiór stron www zlokalizowanych w danej domenie stanowiący własność Administratora, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym Portalu Materiałów czy komentarzy w celu ich publikacji w Internecie i udostępnienia pozostałym Użytkownikom.
Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych w Klubie Literackim mydrea.ms
profil użytkownika (Profil) – wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Konta, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.
regulamin – niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem http://mydrea.ms/zasady-uzytkowania/  stanowiący regulamin świadczenia usług przez Serwis.
utwór – utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego
użytkownik – każda osoba fizyczna lub organizacja, która korzysta z usług Serwisu.
użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który został zaproszony do bycia użytkownikiem przez zarejestrowanego już użytkownika, dokonał rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem
użytkownik zalogowany – Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się na Portalu przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, dzięki swojemu loginowi i haśle.

2. Prawa
1. Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za interakcje i komunikacje z innymi Użytkownikami. Administrator nie monitoruje swych Użytkowników, nie sprawdza ich pochodzenia i przeszłości, ani nie weryfikuje zamieszczanych przez nich informacji, nie udziela żadnych gwarancji na temat zachowania Użytkowników.
2. Klub Literacki – mydrea.ms (Administrator) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia, czy jakiekolwiek poniesione straty, łącznie ze zdrowotnymi pośrednio lub bezpośrednio poprzez działalność Twoją lub jakiegokolwiek Użytkownika.
3. Respektujemy Art. 54. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi: „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

3. Obowiązki
Zaświadczasz, że posiadasz powyżej 18 lat a twoje działania nie będą łamać ani naruszać jakiegokolwiek prawa Użytkowników lub Regulaminu. Zaświadczasz, że jesteś i będziesz wyłącznym użytkownikiem konta i nikt poza tobą nie będzie miał dostępu do Twojego profilu, czy adresu e-mail. Jesteś całkowicie odpowiedzialny za wszelkie zamieszczane na Twoim koncie informacje, wysyłane wiadomości, zamieszczane zdjęcia itp.

4. Usunięcie konta
Niniejszy Regulamin jest jedynym ważnym dokumentem określającym prawa, obowiązki, prywatność na Portalu. W każdej chwili możesz zrezygnować z członkostwa usuwając lub zawieszając własne konto. Administrator Portalu mydrea.ms zastrzega sobie prawo do usunięcia Twojego konta z jakiegokolwiek lub bez powodu, bez konieczności informowania Cię o tym.

5. Niekomercyjna działalność
Klub Literacki- mydrea.ms ma niekomercyjne przeznaczenie dla wszystkich prywatnych Użytkowników i nie może być użyty w celu reklamowania ani innej działalności komercyjnej z wyjątkiem partnerów i firm wcześniej zaakceptowanych przez Administratora.
Nielegalna i/lub niedozwolona działalność na stronie, włączając zbieranie danych użytkowników takich jak adresy email, czy inne dane personalne, oraz wysyłanie Użytkownikom wiadomości zawierające treści reklamowe innego Serwisu, firmy, czy produktów, oraz zamieszczanie linków do innych stron internetowych bez zgody odbiorcy będzie dokładnie sprawdzane, traktowane jako spam i może zakończyć się zawieszeniem Użytkownika, usunięciem jego profilu a nawet zablokowaniem przed ponowną rejestracją.

6. Własność prywatna zawarta na Portalu mydrea.ms
Portal mydrea.ms posiada wszelkie prawa do serwisu z wyjątkiem informacji i zawartości dodawanej przez jej Użytkowników. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie i sprzedaż jakiejkolwiek części lub całości zawartych na stronie treści bez zgody i wiedzy Administratora jest surowo zakazane.

7. Treści dodawane w Serwisie

a) Portal ma charakter literacki. Wobec tego niektóre materiały mogą mieć charakter fikcyjny i być stylizowane na „paradokumenty” lub „subiektywne rekonstrukcje zdarzeń”.
b) Wyrażasz zgodę na sprawdzanie przez Administratora umieszczanych przez Ciebie treści, włączając prywatne wiadomości, zdjęcia itp., oraz usunięcie lub modyfikację ich jeśli zajdzie taka potrzeba bez podania powodu jeśli Administrator zauważy lub zostanie poinformowany przez Użytkowników o łamaniu niniejszego Regulaminu. Zabrania się spamowania, szykanowania, wyśmiewania i zastraszania Użytkowników w jakikolwiek sposób, umieszczania obraźliwych, rasistowskich treści na stronie i działania takie zostaną usunięte ze strony.
c) Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za wszelkie treści umieszczane na Twoim profilu oraz wysyłanych do innych Użytkowników.
d) Zapraszamy do współpracy firmy, stowarzyszenia i organizacje narodowo patriotyczne, turystyczne, kluby literackie.
e) Poniżej znajduje się częściowa lista przykładowej nielegalnej i zakazanej działalności w Portalu – mydrea.ms. Portal, zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i podjęcia odpowiednich prawnych czynności wobec każdego łamiącego niniejszy Regulamin. Łączy się to również z usunięciem konta i wszystkich treści i materiałów danego Użytkownika, zablokowanie go przed ponowną rejestracją.

Umieszczane na stronie materiały i treści nie mogą:
– być ewidentnie obraźliwe i promować rasizmu, fanatyzmu, nienawiści ani przejawów przemocy w jakiejkolwiek części wobec grupy lub określonej jednostki;
– dręczyć, gnębić, poniżać ani molestować w jakikolwiek sposób inne osoby;
– wysyłać innym Użytkownikom treści zawierających „spam”, „łańcuszki szczęścia,” ani treści i linków reklamowych;
– promować nielegalną działalność, zawierających treści obraźliwe i zastraszające, obsceniczne lub oszczercze ;
– używać i promować kopię cudzej pracy nielegalnie i bez autoryzacji właściciela, takiej jak pirackie kopie programów komputerowych albo linków do nich, informacji na temat obchodzenia zabezpieczeń producenta produktu, umieszczania pirackich kopii muzyki lub linków do nich;
– umieszczać instrukcje i informacje na temat nielegalnych działalności, takich jak: produkcja lub kupowanie nielegalnej broni, naruszanie czyjejś prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;
– wymuszanie lub łamanie prywatnych haseł w celu zebrania danych innych Użytkowników i użycia ich w nielegalny sposób;
– prowadzenie działalności komercyjnej lub/i sprzedaż bez wcześniejszej zgody administratora, włączając w to umieszczanie ogłoszeń o sprzedaży, wymianie czy schematu piramidy.

f) Zobowiązujesz się korzystać z Portalu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
g) Potwierdzasz, iż nie będziesz wysyłać innym Użytkownikom spamu ani wiadomości łańcuszkowych. W celu zapobiegnięcia takowych działań Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości wysyłanych informacji do innych Użytkowników w ciągu 24 h.
h) Zakazane jest podszywanie się pod inne osoby, które nie są Użytkownikami.
i) Zakazane jest używanie konta, nazwy użytkownika i hasła innego Użytkownika, udzielanie takich informacji innym osobom lub firmom oraz udostępnianie dostępu do własnego konta innym osobom.
j) Zakazane jest odsprzedawanie i oddawanie własnego konta innym osobom.
k) Wszystkie gromadzone na Portalu dane w tym osobowe, są dobrowolnie publikowane przez Użytkowników, stanowią dane jawne, które nie podlegają reżimowi ochrony Ustawy o ochronie danych osobowych według polskiego prawa. Użytkownik rejestrując się w Klubie Literackim – mydrea.ms – oświadcza, że wyraża zgodę by wszelkie jego dane osobowe były traktowane jako dane powszechnie dostępne, nie podlegające pod ochronę polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.
l) Wyrażasz zgodę by Twoja działalność na Portalu nie miała charakteru realizacji usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną według obowiązującego polskiego prawa. Portal stanowi niesformalizowany projekt socjologiczny, którego użytkownicy zgadzają się na członkostwo według zasad określonych w Regulaminie. Strony umowy wyrażają zgodę na zwolnienie Administratora z obowiązków wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Prawa autorskie
Zabrania się umieszczania, kopiowania i udostępniania materiałów chronionych prawami autorskimi, znakami towarowymi lub innymi prawami autorskimi bez pisemnej zgody właściciela. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który pomimo wcześniejszych ostrzeżeń będzie kontynuował taką działalność. Aby temu zapobiec należy przedłożyć dowód, iż posiada się pisemną lub elektroniczną zgodę właściciela na umieszczanie jego materiału na innych stronach internetowych; Jeśli uważasz, że materiał zamieszczany przez Ciebie należy do Ciebie a Administrator zablokował ci dostęp do konta, prosimy o podanie szczegółów takich jak: nazwa użytkownika, materiał zamieszczony, data i miejsce utworzenia owego materiału, prawdziwe imię i nazwisko i adres, numer telefonu, adres email, adres własnej strony internetowej, na której znajduje się oryginał materiału oraz pisemne oświadczenie, iż jesteś autorem zamieszczonego materiału. Zostanie to dokładnie sprawdzone i jeśli podane informacje nie będą zgodne z prawdą zostaną podjęte kroki prawne.
Materiały publikowane przez Użytkowników na Portalu –
mydrea.ms stanowią własność użytkowników. Publikacja materiałów, które nie stanowią własności Użytkownika, Użytkownik publikuje na zasadach określonych w umowie pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Praw do nich. Administrator Portalu – mydrea.ms nie jest stroną takiej umowy oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zawarcia, wykonania bądź niewykonania tej umowy względem jej stron lub jakichkolwiek innych osób trzecich.

9. Spory pomiędzy Użytkownikami
Jesteś w pełni odpowiedzialny/a za wszelkie kontakty z innymi Użytkownikami. Portal mydrea.ms rezerwuje sobie prawo, ale nie posiada obowiązku do monitorowania i rozwiązywania sporów pomiędzy Tobą i innymi Użytkownikami.

10. Zastrzeżenia
Portal mydrea.ms nie ponosi odpowiedzialności za:

– nieprawidłowy albo nieprawdziwy materiał umieszczony przez Użytkowników, ani Partnerów.
za zachowanie któregokolwiek z Użytkowników zarówno na stronie jak i poza nią.
błędy, pominięcia, przerwy w działaniu, usunięcie danych, opóźnienie w transmisji danych, za problemy w komunikacji, kradzieży czy niedozwolonego wejścia na profile Użytkowników.
problemy techniczne, nieprawidłowe działanie przeglądarek i innych programów internetowych, serwerów i ich dostawców, problemów z kontami pocztowymi, przeciążeniem serwera, ani zniszczeń spowodowanych ściąganiem ze strony materiałów zamieszczonych przez innych Użytkowników mogących posiadać wirusy.
straty i zniszczenia, włącznie z uszkodzeniem ciała i śmierci spowodowane przez jednego lub wielu Użytkowników podczas korzystania z Serwisu lub/i spotkań pozainternetowych;
– Portal – mydrea.ms nie może zagwarantować i nie obiecuje żadnych konkretnych rezultatów, ani efektów wynikających z korzystania z Portalu.

11. Inne
Wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu jednocześnie stając się pełnoprawnym członkiem społeczności. Regulamin zawarty pomiędzy Tobą a Portalem mydrea.ms dotyczy sposobu korzystania ze strony i/lub jej usług. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego Regulaminu prosimy o kontakt z nami w celu wyjaśnienia ich.

OŚWIADCZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM/ŁAM I ZGADZAM SIĘ Z POSTANOWIENIAMI ZAWARTYMI  POWYŻEJ.

20.03.2015