Teologia 1000 Światów

1.       Reinkarnacja to fakt niezaprzeczalny. To sposób ewolucji duchowej istot mający na celu osiągnięcia przez nie szczęścia wiecznego – Stanu Boskości.

2.       Karma determinuje nasze aktualne życie i przyszłe wcielenia.

3.       Człowiek za życia może zaprogramować swoje przyszłe wcielenie.

– warunkiem pełnego zaprogramowania jest miłosierdzie i przebaczenie (dobra karma),

programowanie odbywa się przez: medytację, pisanie afirmacji i dekretów afirmacyjnych,

– jeśli człowiek za życia nie zaprogramuje kolejnego wcielenia, karma dopasuje do niego najbardziej adekwatną drogę życia, na podstawie przeżyć, doświadczeń, przewinień i radości (bilans : dobra / zła karma),

człowiek nie ma wolnej woli, żyjąc realizuje ciąg zdarzeń o których wie przed urodzeniem i się na nie godzi, co nie wyklucza podejmowania świadomych decyzji mających wpływ na karmę,

droga ewolucji duchowej podnosi świadomość na wyższe poziomy umożliwiające oderwanie się od ziemskiej rzeczywistości i odrodzenie się nie tu na Ziemi, ale w innych światach znajdujących się we Wszechświecie.

4.       Pomiędzy życiem a śmiercią nie ma granicy, cały czas jest ta sama świadomość a jedynie forma bytu się zmienia z cielesnej na duchową i tak  nieprzerwanie aż osiągnie się poziom boskości.

5.       Dbając o dobrą karmę człowiek:

–  realizuje sam siebie, pielęgnuje swoje marzenia, zaspokaja swoje potrzeby,

– jest  w stanie ustrzec się od błędów z poprzednich żyć,

– ewoluuje duchowo zbliżając się do Stanu Boskiego.

6.       Dobra materialne i uciechy życia codziennego (min.: seksualne, konsumpcyjne, kulinarne) są dobre i są dla ludzi. Bycie bogatym, sławnym, pięknym, wpływowym jest projekcją dobrej karmy i programowania duchowego. Realizując swoje potrzeby podążamy  drogą życia. Seks jednoczy nie tylko ludzi ze sobą, przyrodą  ale i z Boską naturą stworzenia.

7. Dążenie do Stanu Boskiego –  dążenie istoty, na drodze reinkarnacji do odradzania się na planetach na których istoty osiągają coraz to wyższe, wspanialsze, doskonalsze poziomy ewolucji duchowej. Im wyżej tym taka istota ma większe możliwości samorozwoju i samorealizacji- bycie zespolonym z mądrością i obfitością Wszechświata. Stan Boski – to stan istoty, która już nie potrzebuje więcej się odradzać, dociera do świata, który dla niej jest doskonały, wystarczający zapewnia dla niej stan najwyższego szczęścia i obfitości.

8. Ze Stanu Boskości wyłonili się Magowie– jednostki, które osiągnęły najwyższy poziom oświecenia duchowego. Magowie ruszyli poza czas i przestrzeń by dotrzeć do najdalszych zakątków wszechświata  i tam zostawić Święte Księgi Mądrości, jako świętą wiedzę dla istot zamieszkujących dane światy.

9. Pomiędzy wszystkimi światami istnieje więź Boskiej Energii (Czakramy – miejsca największej manifestacji  Boskiej Energii). Boska Energia łączy nie tylko światy w sferze materialnej ale także duchowo wszystkie istoty Wszechświata. Dzięki Boskiej Energii cały Wszechświat jest zjednoczony w jedno duchowo-materialne Boskie Ciało.

10. Nie ma świątyń, nie ma kapłanów, nie ma fiskalizmu sakralnego – jest tylko Święta Boska Energia do której istoty mają dostęp po przez: seks, kontemplację, medytację  i muzykę pomagającą wejść w trans (muzyka transowa).

11. Mgowie dali Ziemianom potrawę jako przejaw Boskiej Miłości w postaci Placków Ziemniaczanych z dodatkiem czosnku. Nauczyli Ziemian uprawy ziemniaków i przyrządzania z nich potraw. Ziemniaki stały się symbolem nie tylko łączności z Boską Energią ale i dostatku.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.