Street Art

Street Art. należy definiować jako sztukę uliczną. Przeważnie kojarzy się ją z działalnością młodzieżową. Pojęcie dotyczy wszystkich form sztuki, które wydostały się poza mury muzeów, galerii i wszelkiego typu zamkniętych przestrzeni. Grafitti, plakaty, wlepki i instalacje artystyczne coraz częściej stanowią efektowną ozdobę smutnych uliczek i poszarzałych zabudowań.

Co charakteryzuje sztukę uliczną?

Główną cechą sztuki ulicznej jest jej nietrwałość. Wiele niesamowitych dzieł zostaje szybko usunięta. To naturalne zjawisko, które wpisuje się w założenia nurtu Street Art. Wiele dzieł ulicznych stoi w sprzeczności z monotonną architekturą krajobrazu. Obrazy mają przeważnie intensywne, widoczne kolory. Często rzucają się w oczy i skłaniają do refleksji. Na szczególną uwagę zasługują artystyczne grafitti, które z powodzeniem mogą konkurować z wieloma obrazami zamkniętymi w muzeach. Malowidła są wizją młodego pokolenia, przekazującego swoje wartości, ideały i wzorce. Warto się nad nimi zatrzymać, dokładnie obejrzeć i zrozumieć ich sens. Bardzo dużo dzieł ulicznych niesie ze sobą ważne przesłanie, a jednocześnie stanowi imponującą ozdobę miast.

Jak powstał nurt Street Art.?

Sztuka uliczna coraz szybciej się rozwija, jednak nie jest zjawiskiem nowym. Prawdopodobnie pierwszym ulicznym twórcą był Ives Klein. Mężczyzna zaczął swoją uliczną twórczość na paryskich ulicach w roku 1957. Za jednego z najważniejszych pionierów twórczości ulicznej uważa się jednak Dana Witza tworzącego niesamowite arcydzieła na ulicach Brooklynu. Działalność streetartowców można też było zobaczyć na murze berlińskim, który stał się ważnym miejscem twórczości miejscowych artystów. Szare postkomunistyczne mury inspirowały wielu artystów i kontrastowały z ich jaskrawymi, ożywionymi arcydziełami. W dzisiejszych czasach sztuka uliczna mogła już wyjść z podziemia. Obecnie jest to już uznawana forma wyrazu artystycznego. Coraz częściej organizuje się spotkania ulicznych twórców, poleca się im wykonanie coraz większych projektów. Sztuka uliczna staje się też bardzo ciekawą i efektowną formą ekspresji młodzieżowej. Miejscowi artyści przeważnie podpisują się swoimi inicjałami lub pseudonimem. Silnie identyfikują się z całą okolicą i starają się nakłonić swoich odbiorców do chwili refleksji. Artystyczne grafitti są bardzo ciekawym urozmaiceniem wielu obiektów. Niestety są często niszczone przez służby publiczne, które przywracają murom ich standardową, często smutną, poszarzałą barwę.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.