Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność dokonywana na informacjach mających charakter osobowy. Definicja zawarta została w Art. 7 pkt 2 Ustawy o  ochronie danych osobowych. Z definicji wynikają 3 przesłanki/ wyrazy na które należy zwrócić uwagę: jakiekolwiek, operacje, na danych osobowych.

Wystarczy, samo posiadanie by można mówić o ich przetwarzaniu. Inne formy przetwarzania to min.:

  • zbieranie,
  • utrwalanie,
  • przechowywanie,
  • opracowywanie,
  • zmienianie,
  • udostępnianie i usuwanie w tym anonimizacja,

a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.
O Marek Falkowski 666 artykułów
Marek Falkowski – Specialist in the field of new technologies and IT security. Author of numerous opinion-forming articles about politics, business and technology. In his daily life he implements IT solutions for the public administration. Expert in the field of data protection with particular focus on personal data and classified information.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.