Kronika Konkursu „Młodość i Trzeźwość” – Konkurs trwa 1985.10.15 – 1986.05.15

Kronika Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu

Kalendarz Konkursu – „Młodość – Trzeźwość”

  1. Uroczyste otwarcie konkursu z jednoczesnym omówieniem regulaminu konkursu.
  2. Wyświetlenie i omówienie filmu pt. „Alkohol” – 13 stopień upojenia
  3. Zorganizowanie konkursu plastycznego o tematyce przeciwalkoholowej.
  4. Rozpowszechnienie druków ulotnych w środowisku szkolnym i internackim o tematyce przeciwalkoholowej.
  5. Zorganizowanie spotkania młodzieży z lekarzem na temat – problemy alkoholizmu przyczyny i skutki nałogu, leczenie.
  6. Zorganizowanie w każdej klasie po jednej jednostce lekcyjnej w celu omówienia z młodzieżą problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, przyczynami i skutkami nałogu, leczenia (w czasie godziny wychowawczej).

Dnia 1985.11.21 uroczyste otwarcie konkursu „Młodość – Trzeźwość”

Prelekcję na temat szkodliwości picia alkoholu wygłosił adiunkt Akademii Rolniczej w Olsztynie.

W dniu 1985.12.12 został wyświetlony film o tematyce antyalkoholowej pt: „Korkociąg”.

W dniu 1986.01.09 został wyświetlony film pt: „13 stopień upojenia alkoholowego”.

Po filie mgr. B. Wysocki poprowadził dyskusję na temat wyświetlonego filmu.

W dniu 1986.03.20 odbyła się pogadanka antyalkoholowa w zakresie szkodliwości na młody organizm.

Dnia 1986.03.24 w internacie „A” zostały wyświetlone dwa filmy o tematyce antyalkoholowej:

  1. „Cocktail” – produkcji polskiej
  2. „Gwiazda pomyślności” – produkcji polskiej

Dyskusję po wyświetlonych filmach prowadził mgr B. Wysocki

W dniu 1986.03.26 odbyła się pogadanka na temat antynikotynowy i p/alkoholowy.

W trakcie trwania konkursu były na bieżąco rozprowadzone w internacie plakaty, broszury, ulotki, które otrzymaliśmy z PCK z Białegostoku.

1986.04-17 w internacie obyła się dyskusja na temat szkodliwości picia alkoholu. W dyskusji udział wzięli: kierownik internatu, wychowawcy grup, higienistka szkolna i mieszkańcy internatu.

W czasie trwania konkursu został przeprowadzony konkurs na najciekawszy plakat o tematyce antyalkoholowej.

Rok szkolny 1986/87

1986.11.22 wyjazd członków konkursu „Młodość – Trzeźwość”

Ucz. J. Żaworonek, ucz. M. Pietrasz, opiekun konkursu kol. T. Mosiej za rok szkolny 1985/86 do Hajnówki na podsumowanie konkursu i jednocześnie otwarcie w nowym roku 1986/87.

1986.11.24

Otwarcie konkursu „Młodość – Trzeźwość” w naszym Internacie. Do konkursu przystąpiło 198 wychowanków. Opiekę nad przebiegiem konkursu w roku szkolnym 1986/87 realizuje kol. Teresa Mosiej.

Uczeń Jerzy Żaworonek opowiedział wychowankom przebieg uroczystości podsumowania konkursu za rok szkolny 1985/86, który odbył się w Hajnówce. Uczeń Mirosław Pietrasz zapoznał wychowanków z regulaminem Ogólnopolskim konkursu „Młodość – Trzeźwość”.

1986.11.27 r. odbyła się pogadanka na temat szkodliwości picia alkoholu. Zawarty temat w pogadance wzięto z miesięcznika, problemy opiekuńczo – wychowawcze, a tematem tej pogadanki był „Alkoholizm w rodzinie”.

Wychowankowie internatu podjęli zobowiązanie wykonania hasła jako motto do konkursu i umieścili w świetlicy internatu „Rozum zwycięży siłę, alkohol zniszczy każdego”, „Rozum zwycięży siłę, czy warto niszczyć go wódką”.

O alkoholu i alkoholizmie w programie I iw Trójce Polskiego Radia

Przez cały bieżący rok Polskie Radio w każdą sobotę o godzinie siedemnastej dwadzieścia pięć w programie pierwszym nadaje pięciominutową audycję pod tytułem „Alkoholizm – alkohol”, a w programie trzecim o godzinie dwudziestej pierwszej czterdzieści pięć w każdy drugi poniedziałek miesiąca usłyszymy dwudziestominutową audycję pod tytułem „Klub Trójki”. Zapraszamy do odbiorników radiowych – w sobotę o godz. 17.25 i w drugi poniedziałek miesiąca o 21.45.

Raz w miesiącu wychowawca grupy przeprowadza pogadankę na temat skutków picia alkoholu z adnotacją w dzienniku. Materiał do prowadzenia pogadanki jest czerpany z czasopisma „Zdrowie i Trzeźwość”. Czasopismo to jest zaprenumerowane w naszej szkolnej bibliotece.

Samorząd internatu w ramach konkursu „Młodość – Trzeźwość” każdego tygodnia w środę w czasie wolnym od zajęć przez radiowęzeł organizuje się odczyt o treści antyalkoholowej.

Opiekun konkursu „Młodość – Trzeźwość” z wychowankami internatu nawiązali współpracę z Miejskim Komitetem Przeciwalkoholowym w Białymstoku ul. Bema 2. W ramach tej współpracy ucz. Kozak Andrzej i ucz. Osiniak Tadeusz podjęli zobowiązanie do umieszczania gazetek graficznych o tematyce antyalkoholowej raz w miesiącu w gablotach na dworcu PKS.

Miejski Komitet Przeciwalkoholowy w ramach współpracy wypożyczył nam 4 kasety magnetofonowe o treści antyalkoholowej, również zaopatrzył nas w plakaty i broszury o tej samej treści.

W miesiącu kwietniu młodzież naszego internatu nawiązała współpracę z Urzędem Miasta i Gminy w Supraślu i w ramach tej współpracy młodzież nasza przekazała szereg plakatów o treści antyalkoholowej do Sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

1987.05.07 odbędzie się w auli naszej szkoły spotkanie z lekarzem z Terenowej Przychodni z Białegostoku. Tematem tego spotkania będzie wykład na temat szkodliwości picia alkoholu i palenia tytoniu.

1987.05.15 została przekazana kronika konkursu „Młodość – Trzeźwość” do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białymstoku za rok szkolny 1986/87.

W dniu 1987.09.26 ucz. Kl V „a” Kozak  Andrzej i ucz. Kl. III „cz” Pietrasz M. opiekun Teresa Mosiej wzięli udział w podsumowaniu konkursu „Młodość – Trzeźwość”, który odbył się w Łapach. Za aktywną działalność w młodzieżowym ruchu trzeźwości wychowankowie otrzymali DYPLOM.

Rok szkolny 1987/88 r.

1987.11.03 został wyświetlony w świetlicy internatu „A” film pt. „Nie toleruj  pijaństwa”. Akcja tego filmu przebiegała w zakładach pracy. Pokazani byli ludzie którzy nadużywali alkoholu w czasie pracy.

1987.11.06 ponownie nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Miasta i gminy w Supraślu. W wyniku pierwszego spotkania przedstawicielka U.M. Gminy p. M. Ostrowska naświetliła nam wspólny plan działania w r. 1988.

W dniu 1988.01.27 odbyło się spotkanie z młodzieżą ZSZ w Supraślu z członkami Klubu abstynentów „Krokus” w Białymstoku. Dziękujemy za miłe i serdeczne przyjęcie.

Jan Nikołajuk, Henryk Gołębiewski, Janusz Mikuta

1988.01.27 w naszym internacie odbyło się uroczyste otwarcie konkursu „Młodość – Trzeźwość”. W otwarciu tym uczestniczyli:

– przedstawiciel SKP UMiG Supraśl kol. M. Ostrowska

– przedstawiciel SKP oddz. Doskonalenia kadr kol. Kozłowska

– Kierownik internatu mgr A. Pouk

– Dyr. Szkoły mgr M. Zaręba

– Kol. D. Borecka

– Kol. N. Fidziukiewicz

– przedstawiciele Klubu „KROKUS”

W programie imprezy :

-uroczyste powitanie gości i młodzieży przez opiekuna kol. T. Mosiej

– konkurs dla zmotoryzowanych

– występ orkiestry szkolnej

– spotkanie i dyskusja z członkami Klubu „KROKUS”

Degustacja napoi bezalkoholowych przyrządzonych przez naszych wychowanków.

Finałem imprezy było wręczenie przez dyr. Szkoły mgr. M. Zarębę nagród dla najlepszych:

– I Nagrodę otrzymał M. Koroluk

– II Nagrodę otrzymał K. Jałbrzykowski

– III Nagrodę otrzymał B. Motybel

Wręczono również 5 nagród pocieszenia tym, którzy uzyskali najmniej punktów w konkursie. Na zakończenie p. kierownik mgr. A. Pauk zaakcentowała, że impreza przebiegała w miłym nastroju, a tematyka tej imprezy dała dużo do myślenia. W imieniu swoim i naszej młodzieży pożegnała zaproszonych gości życząc wszystkim jak najmniej styczności z ludźmi uzależnionymi.

W każdy pierwszy wtorek miesiąca przez internacki radiowęzeł są odczytywane wspomnienia „Moja droga do…” to autentyczne wypowiedzi Twoich rówieśników. Ludzi młodych którym drogę ich życia zmieniła „butelka”. W każdym fragmencie wspomnień widać jej złowieszczy cień. Tytuły fragmentów wspomnień:

„Moja droga do przestępstwa”

„Alkohol, miłość, cierpienie”

„Alkohol na drodze do mojego przestępstwa”

„Wódka – droga do przestępstwa”

„Alkohol n mojej drodze do przestępstwa”

„Wspomnienie”

/Informacje i zdjęcia pochodzą z kroniki Internatu Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu 1985- 1986/

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.
O Marek Falkowski 672 artykuły
Marek Falkowski – Specialist in the field of new technologies and IT security. Author of numerous opinion-forming articles about politics, business and technology. In his daily life he implements IT solutions for the public administration. Expert in the field of data protection with particular focus on personal data and classified information.