Kiedy legalnie przetwarzamy dane osobowe ?

Osoba, która ma dostęp do danych osobowych przetwarza je legalnie tylko wówczas, gdy zostanie upoważniona do tego na piśmie. Upoważnić może wyłącznie Administrator Danych. Jeden oryginał przekazujemy dla osoby upoważnionej, drugi do Ewidencji Osób Upoważnionych, a kopia dokumentu do akt osobowych upoważnionego.

W takim upoważnieniu musi znaleźć się informacja o celu, zakresie i na jaki okres upoważnienie zostało wystawione. Uniwersalnym rozwiązaniem jest wystawianie upoważnienia z klauzulą „Niniejsze upoważnienie obowiązuje do czasu zmiany zakresu obowiązków, lub ustania stosunku pracy/stażu„. Pomocna jest tu obiegówka, którą upoważniony przynosi, z końcem stażu lub pracy. W ten sposób można wyłapać dokładną datę końca upoważnienia co w dużych firmach czy urzędach wydaje się być kłopotliwe.

Na uwagę zasługuje fakt, że nawet gdy upoważnienie zostanie cofnięte, osoba zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych do których miała dostęp oraz ich zabezpieczeń !

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.
O Marek Falkowski 672 artykuły
Marek Falkowski – Specialist in the field of new technologies and IT security. Author of numerous opinion-forming articles about politics, business and technology. In his daily life he implements IT solutions for the public administration. Expert in the field of data protection with particular focus on personal data and classified information.