Drugi paszport sposobem na zabezpieczenie Naszej przyszłości

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o zagrożeniach dla Europy. Nie chodzi tu tylko o trudną sytuację gospodarczą, ale także o konflikty zbrojne. Współczesna sytuacja Polski wydaje się być stabilna, jednak nie brakuje także osób, które otwarcie mówią o iluzji bezpieczeństwa. Z roku na rok przybywa obywateli, którzy przygotowują się na różne ewentualności. Jedni inwestują w mieszkania, inni w złoto, a jeszcze inni starają się wyrobić „rezerwowy” paszport do odległego kraju. W artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie – po co komu drugi paszport? I jak szukać drugiej, bezpiecznej przystani?

Czy to naprawdę ma sens?

Nikt z Nas nie może powiedzieć z pełnym przekonaniem, że Polska nigdy nie zaangażuje się w żaden konflikt zbrojny, bądź rząd nie zmieni swojej polityki społecznej. Nasz kraj z pewnością nie należy do grona nielicznych, które respektują wolności obywatelskie. Niektórzy mogą stwierdzić, że w dzisiejszych czasach paszport jest nieważny – przecież mamy do dyspozycji całą strefę Schengen. Jednak czy to faktycznie prawda? Wyobraźmy sobie sytuacje w której jeden z krajów strefy zostaje zaatakowany. Większość obywateli zagrożonego państwa decyduje się na natychmiastową ucieczkę. Czy pozostałe kraje ze strefy będą zadowolone z nagłego napływu obcokrajowców? Z pewnością nie… to wiązałoby się z wieloma problemami (zapewnienie warunków socjalnych, napływ taniej siły roboczej, konieczność zapewnienia opieki zdrowotnej i różnego typu świadczeń). Dlatego należy zakładać, że w obliczu kryzysu ideały strefy Schengen upadną. Nie chodzi tu koniecznie o zamknięcie strefy. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie wymyślenie dobrego pretekstu zatrzymującego imigrantów (np. obowiązek kwarantanny). W takiej sytuacji wszyscy imigranci nie mający podwójnego obywatelstwa pozostają bez żadnych szans. Posiadanie podwójnego obywatelstwa staje się w tej sytuacji jedyną legalną drogą ucieczki przed konfliktem zbrojnym. Dlatego coraz więcej osób traktuje drugi paszport jako rodzaj ubezpieczenia na życie. Nie ulega wątpliwości, że w sytuacji wojny będzie to lepsza zabezpieczenie niż inwestycja w złoto czy tym bardziej w nieruchomości.

Jakiego państwa należałoby szukać?

Bez sensu byłoby staranie się o obywatelstwo państwa należącego do Unii Europejskiej. Z Naszej listy warto też wykreślić wszystkie państwa, które w razie wystąpienia światowego konfliktu zbrojnego mogłyby się czynnie zaangażować. Zatem odpadają Nam niemal wszystkie wysoko uprzemysłowione, dobrze rozwinięte kraje. Pamiętajmy, że w sytuacji konfliktów zbrojnych sytuacja gospodarcza może się radykalnie zmienić. Dlatego lepiej starać się o obywatelstwo mniej zamożnego państwa (te są z reguły bardziej otwarte na nowych obywateli). Państwo nie powinno graniczyć z wrogo nastawionymi sąsiadami, ani mieć żadnych roszczeń terytorialnych. Możemy przyjąć, że najbezpieczniejsze będą państwa słabo rozwinięte. Z pewnością jedną z najbezpieczniejszych opcji staną się kraje Ameryki łacińskiej (np. Urugwaj).

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.
O Marek Falkowski 672 artykuły
Marek Falkowski – Specialist in the field of new technologies and IT security. Author of numerous opinion-forming articles about politics, business and technology. In his daily life he implements IT solutions for the public administration. Expert in the field of data protection with particular focus on personal data and classified information.