Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Po nowelizacji ze stycznia 2015 roku Ustawy o ochronie danych osobowych, zmienił się status Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Instytucji czy firmie. Jeśli ABI został powołany do 30 czerwca 2015 roku i zgłoszony do Centralnego Rejestru w GIODO, nie zgłasza wszystkich zbiorów do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a prowadzi własny jawny rejestr. Dotyczy to tylko tych zbiorów, które nie zawierają danych osobowych wrażliwych ( art. 27 ust. 1 u.o.d.o.).

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

2) posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych,

3) nie była karana za umyślne przestępstwo.

Do podstawowych zadań ABI należy:
  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jednym z nowych obowiązków ABI jest wykonywanie sprawozdań ze sprawdzeń. Sprawdzanie to termin zarezerwowany przez prawodawcę dla ABI w odróżnieniu od kontroli, które przeprowadzają kontrolerzy GIODO. Inna nomenklatura ale istota ta sama. Sprawdzanie planuje się na rok poprzedzający rok kontroli – jest to tzw. sprawdzianie planowane. Sprawdzanie może być też doraźne przeprowadzane zawsze po wystąpieniu incydentu bezpieczeństwa, oraz na żądanie GIODO.

Sprawozdanie ABI powinno zawierać:

1) oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania,

2) imię i nazwisko administratora bezpieczeństwa informacji,

3) wykaz czynności podjętych przez administratora bezpieczeństwa informacji w toku sprawdzenia oraz imiona, nazwiska i stanowiska osób biorących udział w tych czynnościach,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia,

5) określenie przedmiotu i zakresu sprawdzenia,

6) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,

7) stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie objętym sprawdzeniem wraz z planowanymi lub podjętymi działaniami przywracającymi stan zgodny z prawem,

8) wyszczególnienie załączników stanowiących składową część sprawozdania,

9) podpis administratora bezpieczeństwa informacji, a w przypadku sprawozdania w postaci papierowej – dodatkowo parafy administratora bezpieczeństwa informacji na każdej stronie sprawozdania,

10) datę i miejsce podpisania sprawozdania przez administratora bezpieczeństwa informacji.

 

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.