Część 4 : Bez serca

31 lipca 2016 Marek Falkowski 0

Następnego dnia wstaliśmy nieco później, niż zwykle. Byliśmy zmęczeni wczorajszymi przebojami. Pogładziłem policzek mojej kochanej żony. Zostało już tak niewiele do rozwiązania, oby wytrzymać te […]

Przyczyny migracji na świecie

26 lipca 2016 Marek Falkowski 1

Na przełomie wieków XIX i XX migracje na świecie były silnie uwarunkowane przyczynami ekonomicznymi. Z biedniejszych regionów Europy przemieszczano się do regionów intensywnie rozwijających się […]